Spinnova scales up in a new pilot factory

Spinnova, who develops the world’s most sustainable textile fibre, will start production in its pilot factory in Central Finland by year-end. Spinnova represents a disruptive cellulose fibre innovation that includes no dissolving or other complex chemical processes.

Spinnova’s product development has now reached a phase where the fibre and its production method are developed on an industrial scale. Spinnova’s objective is to create a scalable technology concept for fibre production in e.g. joint ventures or by licensing.

– We have made excellent progress with our R&D. Spinnova fbre’s qualities are already on an excellent level for several end products. The speed of growth-enabling developments, such as technology solutions, partnerships and production space, has also exceeded our expectations, comments Spinnova’s CEO Janne Poranen.

The Spinnova fibre and textiles made of it are being developed in cooperation with partners and raw material suppliers. The first partner Spinnova has disclosed is the renown Finnish design house Marimekko. Spinnova also has several other partners committed to joint product development, all globally known retail brands.

Spinnova’s commercial partners’ criteria and different raw material functionalities will define which material is used for each application.

– The only thing that’s non-negotiable for Spinnova is sustainability; that raw materials are either renewable or waste material, Poranen emphasizes.

Further information & Media Services

Emmi Berlin
Head of Communications

“Not empty for long!” Janne Poranen in the pilot factory hall where the new production line will be built.

Spinnova perustaa pilottitehtaansa Jyväskylään

Maailman ympäristöystävällisintä tekstiilikuitua kehittävä Spinnova käynnistää tämän vuoden lopussa pilottitehtaansa Jyväskylässä. Spinnovan mullistava selluloosapohjainen kuitu tuotetaan ilman vaikeita liuotus- tai muita kemiallisia prosesseja.

Spinnovan tuotekehitys on edennyt vaiheeseen, jossa selluloosapohjaista kuitua ja sen valmistusmenetelmää kehitetään teollisessa mittakaavassa kohti kaupallistamista. Tavoitteena on luoda monistettava teknologiakonsepti kuidun tuotantoon esimerkiksi yhteisyritysten tai lisensoinnin muodossa.

– Olemme edistyneet kehitystyössä nopeasti. Spinnova-kuidun ominaisuudet ovat jo erinomaisella tasolla useita lopputuotteita ajatellen. Kasvun mahdollistava teknologiakehitys, kumppanuudet ja tila-asiat ovat myös kaikki edenneet yli odotusten, toteaa Spinnovan toimitusjohtaja Janne Poranen.

Kuitua ja siitä tehtyjä tekstiilejä kehitetään läheisessä yhteistyössä kumppaneiden ja raaka-ainetoimittajien kanssa. Ensimmäinen Spinnovan julkistama kumppani on Marimekko. Spinnovalla on useita muitakin yhteiseen tuotekehitykseen sitoutuneita kumppaneita, jotka ovat kansainvälisesti tunnettuja brändejä.

Spinnovan kaupalliset kumppanit määrittelevät pitkälti sen, mitkä raaka-aineet valitaan mihinkin lopputuotteeseen.

– Vain ekologisuudesta emme tingi – raaka-aineiden valitsemisperuste on, että ne ovat joko uusiutuvaa tai jätevirtoihin perustuvaa materiaalia, Poranen painottaa.

Spinnovan lähtökohtana oli perustaa uusi pilottitehdas Jyväskylään. Uusi tuotantolinja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Taustatiedot ja kuvapyynnöt
Emmi Berlin 
Viestintäpäällikkö